Statistik Perkara

Statistik Perkara Tahun 2018

 

Jenis Perkara  

Sisa Tahun

Lalu

Bulan Jml
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Cerai Talak 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Cerai Gugat 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Penetapan ahli waris 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Isbat Nikah 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 8
Jumlah 3 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3 4 17